Thị trường bất động sản Bến Tre

TÌNH HÌNH KINH TẾ CỦA BẾN TRE TRONG NHỮNG NĂM QUA. Bến Tre là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích tự nhiên là 2.360 km2, được hợp thành bởi cù lao An Hóa, cù lao Bảo, cù lao Minh và do phù sa của 4 nhánh sông Cửu Long bồi […]

Read More »